Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Garage - Förråd - Lager

Isolerad lokal med egen port

Längd 8,00

Bredd 4,00

Höjd 2,70

Portmått. 2.40 x 2,10

Ej vatten och avlopp

Isolerad grundplatta, tak, ytterväggar samt mellanväggar

Uppvärmning via separata värmefläktar.

Dammskyddsbehandlat innergolv

Ingen brandfarlig verksamhet får utövas i lokalen såsom svetsning m.m.

Månadshyra 1.450:-

Kallgarage med egen garageport

Längd 5,90

Bredd 3,00

Höjd 2,40

Portmått 2,4 x 2,10

Ingen el

Uppladdningsbar belysning

Lås

Månadshyra 950:-

Förrådscontainer

Längd 5,90

Bredd 2,35

Höjd 2,40

Ingen el

Uppladdningsbar belysning

Lås

Månadshyra 850:-

Maila intresseanmälan med följande uppgifter:

Namn, adress, tele.nr, e-mail

Företag eller privatperson

Vilken lokal ni är intresserad av

Vad som kommer att förvaras i lokalen

[email protected]